به گزارش افکارنیوز، آیت اله زاده، مدیرعامل تیم فوتبال گهر درود لرستان درباره این مطلب در گفتگو با باشگاه خبرنگاران افزود: اکثر نمایندگان لرستان از جمله محمدی و عبدی موافق هستند که بازی های تیم گهر در خرم آباد برگزار شود فقط یک نماینده با شرایط ما مخالف است و می خواهد بازی های تیم گهر در درود برگزار شود.

وی اظهار داشت: اهالی درود از وقتی که متوجه شدند که هدایتی از سرمایه گذاری در تیم گهر درود منصرف شده، خواستار ادامه همکاری هدایتی در تیم گهر درود شدند.

نماینده استان لرستان بیان داشت: شرط مردم درود این است که بازی ها در درود برگزار شود در حالیکه عده کمی از اهالی درود می خواهند بازی های تیمشان در شهرستان برگزار شود.

وی بیان داشت: ما نامه ای به شورای تأمین ورزش استان لرستان ارسال کردیم و قرار شد تا پایان وقت اداری امروز به ما جواب بدهند که حاضر به برگزاری بازی تیم گهر درود در خرم آباد هستند یا مخالف این موضوع می باشند.

آیت اله زاده در خصوص احتمال ماندن هدایتی پس از برطرف شدن مشکلات تیم بیان کرد: هدایتی به خاطر رفتارهای ناشایست صورت گرفته از تیمداری در لرستان سرخورده شده است ماندن یا نماندن وی به جلسه امروز با نمایندگان استان بر می گردد که آنها حاضرند شروط هدایتی را قبول کنند یا نه!

وی در ادامه اظهار داشت: اگر هدایتی قبول کند که همچنان مالک باشگاه گهر درود باشد ما سعی می کنیم که مظلومی را هم راضی کنیم که به تیم برگردد.
آيت اله زاده خاطرنشان کرد: ورزشگاه خرم آباد مورد تأیید AFC است و من نمی دانم چرا نماینده درود قبول نمی کند که بازی ها تا زمان بهره برداری ورزشگاه درود در خرم آباد برگزار شود.