سعید رجبی، آقای گل جام جهانی فوتسال ۱۹۹۲ که از ۲۰ سال قبل در باشگاه سایپا حضور داشت و برای ردههای مختلف این تیم بازی کرده و مربیگری در ردههای پایه را هم بر عهده داشت، با آمدن پرویز حیدری به عنوان مدیرعامل به باشگاه سایپا کنار گذاشته شده است اما رجبی معتقد است حیدری هیچ شناختی نسبت به او ندارد و در کنار گذاشتنش هم افراد دیگری نقش داشتهاند.

به گزارشافکارنیوزرجبی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان این که پرویز حیدری پس از انتصاب در مدیریت باشگاه سایپا از او دعوت به ادامه همکاری کرده بود، مطرح کرد: باشگاه سایپا از من دعوت کرد تا به جلسه‌ای که با حضور مدیرعامل برگزار می‌شود بروم و درباره ادامه فعالیتم در سایپا مذاکره کنم. همچنین پیش از رفتن به باشگاه به من گفته بودند که برای مذاکره پیرامون بر عهده گرفتن هدایت تیم امید سایپا به باشگاه می روم، اما هیچ گاه این اتفاق نیفتاد و مرا پس زدند.

وی ادامه داد: حیدری آدم خوبی است، اما سابقه‌ای در فوتبال ندارد و مطمئنم فرد دیگری به او خط داده است. این فرد مسئول فنی یکی از تیم‌های سایپا است و بیشتر تصمیم‌ها را او می‌گیرد. پس از جلسه با حیدری هم متوجه شدم که پشت پرده خبرهایی بوده و این فرد اجازه نداده تا من در امیدهای سایپا همکاری کنم.

رجبی در ادامه با اشاره به این که ۱۸ سال در سایپا فعالیت کرده است، عنوان کرد: در مدت مربیگریام تیمم همیشه قهرمان یا نایب قهرمان شده است. بازیکنان زیادی را مثل منوچهری به فوتبال کشور معرفی کردم و قبل از مربیگریام هم کاپیتان سایپا بودم اما با این حال پس از ۱۸ سال کنارم گذاشتند و مطمئن باشید حیدری را هم که از هیچ چیز مطلع نیست، کنار میگذارند. مدیریت او یکی، دو سال طول نخواهد کشید. اما آیا اکنون میتوانم پس از این همه تجربه در سایپا جای دیگری کار کنم؟