مهمانان سرشناس قطبی برای بازی مهم حذفی یك چهارم نهایی به تماشای بازی تیم ملی می روند.

به گزارش خبر؛ نیکی کریمی، هنگامه قاضیانی و مصطفی زمانی بازیگر نقش یوسف پیامبر به احتمال فراوان اوایل آینده راهی قطر می شوند تا به عنوان اعضاء بنیاد دل شیر(!) دوشنبه شب در دوحه بازی حساس تیم ملی برابر یکی از دو تیم استرالیا یا بحرین به تماشا بنشینند.

سرمربی تیم ملی قبل از مسابقات از آنها دعوت کرده بود تا برای تماشای بازی های تیم ملی که آخرین روزهای فعالیت قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی است را به تماشا بنشینند.