به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، امیر قلعهنویی در حالی که به سمت اتوبوس تیم میرفت در پاسخ به درخواست خبرنگاران برای مصاحبه گفت: من به خاطر مشکل پایم نمیتوانم صحبت کنم و بهتر است مجید صالح به جای من حرف بزند. از همه شما عذرخواهی میکنم.