به گزارش افکارنیوزبه نقل از گل، با وجود قرائت نامه سازمان بازرسی کل کشور مبتی بر غیرقانونی بودن نامزدی غلامرضا بهروان، رای گیری انجام شد و این سرپرست سابق سازمان لیگ حالا می تواند با عنوان رئیس تردد کند!

بهروان با ۴۵ رای رسما جانشین عزیزالله محمدی می شود. او بعد از انتخابات با عنوان سرپرست اداره لیگ را برعهده داشت. محمدی در حال حاضر رئیس اتحادیه فوتبال است؛ در ساختمانی در حوالی سازمان لیگ!

از ۶۱ نفر حاضر ۵۸ نفر رای دادند و در نهایت بهروان با ۴۵ رای به این عنوان رسید. ۱۳ رای هم سفید بود.دو باشگاه صبا و نفت آبادان به دلیل عدم حضور مدیرعاملشان از دادن رای محروم شدند