محمد رويانيان مديرعامل باشگاه پرسپوليس که به نشانه اعتراض جلسه مجمع را ترک کرده بود وقتي قصد سوار شدن به ماشين را داشت به خبرنگاران گفت: امروز ترکاندم و همه لذت برديد!

به گزارشافکارنیوزفارس، علی فتح الله زاده مدیر عامل باشگاه استقلال به خبرنگاران گفت در مورد ترک جلسه هر چه رویانیان بگوید همان است. بدین ترتیب بحثاتحاد قرمز و آبی علیه فدراسیون به وجود آمد.

* برای پوشش مجمع فدراسیون فوتبال حدود ۶۰ خبرنگار حضور دارند و با وجود گذشت ۴۵ دقیقه از زمانی که قرار بود خبرنگاران در نشست حضور داشته باشند در بیرون سالن هستند. هر رسانه ای می توانست ۲ خبرنگار و یک عکاس داشته باشد اما برخی رسانه ها از ۴ خبرنگار بهره می برند.

* در محوطه آکادمی تیم ملی والیبال نوجوانان کره جنوبی در حال تمرین بودند. آنها وقتی دیدند خبرنگاران به طور دسته جمعی به سمت فتح الله زاده و رویانیان رفتند متعجب شدند و به نوعی ترسیدند.

* درحالي که شمار خبرنگاران براي حضور در نشست زياد شده بود به يکباره حسن بيگي يکي از مسئولان فدراسيون کاراته اعتراض شديدي به اين مسئله کرد و گفت دو قدم آنطرف تر تيم ملي کاراته در حال تمرين است اما خبري از کسي نيست اما اينجا که شما را راه هم نمي دهند اين همه خبرنگار ايستاده است.