به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، پس از پایان تمرین امروز پرسپولیس در مجموعه خیریه عمل بازیکنان این تیم برای برگزاری جلسه با رویانیان به مجموعه درفشی‌فر رفتند.

در پایان تمرین رویانیان با سعید شیرینی سرپرست تیم پرسپولیس تماس گرفت و از او خواست به بازیکنان بگوید برای حضور در جلسه در درفشیفر حضور یابند.