این خبر در حالی منتشر شده که تیم ایران بازي حساسي را مقابل كره جنوبي پيش رو دارد. گفته میشود لیدرهایی که قرار است به تهران برگردند منتسب به دو باشگاه پرطرفدار ایران، یعنی استقلال و پرسپولیس هستند. از سويي ديگر سرپرست مدارس ايراني قطر روز گذشته بخشي از دلايل بازگردانده شدن ليدرها به ايران را روشن كرد. عادل ملكزاده از برنامههايي مي گويد كه براي حضور تماشاگران ايراني در ديدار مقابل كرهجنوبي در نظر گرفته شده است: سفارت ایران در قطر، فدراسیون فوتبال و کمیته مدارس ایران در دوحه دست به دست هم دادند كه تيمملي از حمایت تماشاگران ایرانی برخودار باشد. ما برای هر بازی بیش از دو هزار بلیت تهیه کردهایم که همه آنها را در اختیار دانش آموزان قرار دادهایم. ابزار تشویق و پرچمهایی هم تهیه شده كه در اختيار تماشاگران قرار گرفته است. خانوادههاي ايراني حاضر در قطر هم در تمام بازيهاي ايران به استاديوم آمدهاند. براي ديدار با كره برنامههای ویژهتري داريم و پیشبینی میکنیم با توجه به برنامههایی که در نظر گرفتهایم، بیش از 10 هزار ایرانی در این بازی حضور داشته باشند و به تشویق تیم ملی بپردازند. با اين شرايط احتمالا مسئولان فدراسيون فوتبال به اين نتيجه رسيدهاند كه با توجه به استقبال ايرانيها حاضر در قطر، ديگر نيازي به حضور ليدرها نيست و ميتوان با افراد كم توقعتري هم تيم ملي را مورد تشويق قرار داد!