به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی افکار هرچند اين طرح كه در جلسه علنی روز چهارشنبه، ۸ دی ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و با ۱۴۱ رای موافق به تصویب رسید، ايراداتي از نظر شوراي نگهبان دارد كه مهمترين آن، در نظر گرفتن بار مالی طبق اصل 175 است اما با توجه به اینکه دو سازمان مستقل به یک وزارتخانه تبدیل خواهند شد، به نظر می سد این قضیه قابل حل است و طي امروز و فردا خبر نهايي اين اتفاق رسما اعلام خواهد شد. اميدوار رضايي، رئيس فراكسيون ورزش مجلس با اشاره به اين موضوع ميگويد:احتمال دارد امروز يا اوايل هفته آينده شوراي نگهبان نظر خود را در اين مورد اعلام كند. البته تعدادي از نمايندگان براي رفع ابهام مالي اين طرح به شوراي نگهبان رفتهاند و مخالفتشان با اجراي اين طرح را اعلام كردهاند اما برخي از دوستان هم به عنوان موافق اين طرح بحثهايي كردهاند. درنهايت تصور ميشود شوراي نگهبان تا حدودي با نظر مثبت به اين قضيه نگاه خواهد كرد و مشكل خاصي در پيش نخواهد بود. در هر صورت اعلام نهايي وزارتخانه شدن ورزش اگر با شكست تيمملي بزرگسالان در جام ملتها همراه شود، سعيدلو و كفاشيان اين آمادگي را دارند كه در اولين فرصت دليل ناكامي ايران در جام ملتها را به تصميم مجلس و شوراي نگهبان ارجاع بدهند.