به گزارش افکارنیوزبه نقل از مهر، محمد علی آبادی در پاسخ به این سوال که آیا برنامه خاصی برای به دست آوردن کرسی در کمیته بین المللی المپیک در آینده دارید؟ تصریح کرد: هنوز برنامه خاصی در این خصوص ندارم. کار بسیاری خوبی برای کشور خواهد بود اگر بتوانیم چنین کرسی‌ای را به دست بیاوریم. البته هنوز برای این امر برنامه ریزی خاصی صورت نداده ایم.

وی در پاسخ به این سوال که کمیته ملی المپیک هند و کویت در آستانه تعلیق هستند، با این تفاسیر وضعیت ورزش کشورمان در خصوص موضوع تعلیق چه زمانی مشخص خواهد شد؟ گفت: در حال کار و تهیه اساسنامه هستیم. ظرف ۱۵ روز آینده اساسنامه کمیته ملی المپیک به IOC ارسال خواهد شد. امیدواریم به زودی اساسنامه‌های فدراسیون‌های ورزشی هم اصلاح شود و اصلا به چنین موضوعی برخورد نکنیم.

" ارشدی معاون مالی، اداری کمیته ملی المپیک گفته بود که بهمنی اعلام کرده است کمیته می‌تواند ارز خریداری کند. " محمد علی آبادی در این خصوص اظهار داشت: به دلیل متفاوت شدن قیمت ارز و اینکه مشخص نبود ما در کدام دسته قرار داریم، پیگیری کردیم و با نامه نگاری قرار شد به اندازه نیاز کمیته ملی المپیک، ارز در نظر گرفته شود.

علی آبادی ادامه داد: ما اصلا نمی‌توانیم ارز آزاد خریداری کنیم؛ چرا که این امر ممنوع است. کمیته ملی المپیک چنین مجوزی ندارد.

رئیس کمیته ملی المپیک در پاسخ به این سوال که اگر مجوزی برای خرید ارز از بازار صادر شود، برای کمیته خوب خواهد بود یا بد؟ تاکید کرد: ما نمی‌توانیم ارز بخریم. خرید از بازار خیلی برای ما گران تمام خواهد شد. ضمن اینکه ما توان مالی نداریم و از نظر قانونی چنین مجوزی را هم نداریم. خرید ارز آزاد خلاف قانون است. دستگاه‌های دولتی باید در چارچوب قوانین دولت ارز را تهیه کنند.

وی در پاسخ به این سوال که کمیته ملی المپیک امسال چند درصد بودجهاش را دریافت کرده است؟ گفت: بیش از ۶۰ درصد بودجه را دریافت کردهایم.