افکار نیوز گروه ورزشی:

یک مدیر بلند پایه فوتبال ایران صبح امروز بازداشت شد. به نقل از منابع آگاه شنیده می شود که این مدیر به دلیل برخی تخلفات از سوی یک نهاد نظارتی احضار و بازداشت شده است.

گفته می شود که تعدادی از همکاران او در حال رایزنی هستند و به احتمال فراوان این مدیر تا آخرین ساعات امشب مرخص خواهد شد.

این در حالیست که چند هفته قبل اخباری درباره بازداشت مشاور سابق این مدیر در رسانه ها منتشر شد .