به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، مریم طوسی درباره آخرین وضعیت آمادگی خود گفت: هفته گذشته در زمان تمرین دچار مصدومیت شدم و اعزامم به مسابقات غرب آسیا به نظر مربی، پزشک تیم و آقای داوری بستگی دارد، حتی ممکن است که به مسابقات غرب آسیا اعزام نشوم.

وی با بیان این که تا هفته آینده مشخص می شود که به امارات می روم یا خیر، ادامه داد: مسابقات بعدی همچون رقابت های داخل سالن کشورهای اسلامی، مسابقات قهرمانی آسیا و در صورتی که بتوانم ورودی مسابقات جهانی را کسب کنم برایم مهمتر از مسابقات غرب آسیا است، به همین دلیل ترجیح می دهم که برای این مسابقات آماده باشم نه این که به رقابت های پیش رو بروم و اتفاقی برایم بیفتد که نتوانم مسابقات مهم بعدی را از دست دهم. هر چند اگر به مسابقات غرب آسیا اعزام می شدم کسب مدال برایم حتمی بود.

طوسی خاطرنشان کرد: در حال حاضربه دلیل آسیب دیدگی تمرینات بدنسازی و آبی خود را انجام می دهم و امیدوارم بتوانم شرایط ایدهآلم را هر چه زودتر به دست بیاورم.