به گزارش افکارنیوزبه نقل از گل، محمود احمدی‌نژاد، دقایقی پیش در مراسم افتتتاح چند طرح فولاد مبارکه در این کارخانه در مورد بحثخرید ورزشگاه نقش‌جهان توسط فولاد مبارکه گفت: فولاد مبارکه آمادگی خود را برای خرید ورزشگاه نقش‌جهان اعلام کرده و اعلام کرده که می‌تواند این ورزشگاه را خریداری کند.وی ادامه داد: سمیعی‌نژاد، مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه آمادگی دارد که ورزشگاه نقش‌جهان را بخرد و اگر این اتفاق صورت گرفته و ورزشگاه به فروش برسد، بودجه آن به خود اصفهان می‌رسد در حالی که اگر فروش رخ ندهد، بودجه باید از خزانه به اصفهان برسد.
رئیس جمهور تصریح کرد: ‌ اگر فولاد مبارکه این ورزشگاه را خریداری کند، این پول برای پروژه نقش‌جهان و متروی اصفهان هزینه خواهد شد که از این طریق بودجه از یک جیب به جیب دیگر می‌رود و به سود این دو طرح اصفهان است؛ البته اگر مدیرعامل کارخانه فولاد مبارکه در صدد خرید آن است، باید اندکی آن را چرب‌تر بخرد.
وی بیان داشت: قرار است یکشنبه در جلسه هیات دولت بحث خرید ورزشگاه نقشجهان توسط فولاد مبارکه مطرح شود و در صورتی که مصوبه آن به تصویب هیات وزیران برسد، پول خرید آن به اصفهان میرسد.