به گزارش افکارنیوزبه نقل از عصر ایران ابراهیم آشتیانی با متهم کردن مانوئل ژوزه به لجبازی، در انتقاد از وی می گوید: از روز اول که با ژوزه جلسه داشتیم به او گفتیم نظر کمیته فنی باید در اولویت باشد.

ظاهراً مانوئل ژوزه برای کمیته فنی تیم فوتبال پرسپولیس تره هم خرد نمی کند که یکی از اعضای این کمیته وی را به لجبازی متهم می کند.

محمد رویانیان زمانی که تیم پرسپولیس در اوج ضعف خودش با مربیگری مانوئل ژوزه بود، به کمیته فنی این تیم نقش موثرتری داد تا راهی برای باقی ماندن مربی گران قیمت پرتغالی اش در پرسپولیس باز شود.

قرار بر این شد که کمیته فنی بر کار ژوزه نظارت کند تا پرسپولیس از گرداب خارج شود.

انتقادات آشتیانی از عملکرد مانوئل ژوزه، بعضاً وارد است. مثلا آشتیانی به درستی می گوید: ژوزه با پولادی، کریمی، ‌انصاری‌فرد و چند بازیکن دیگر که هر تیمی آرزوی به خدمت گرفتن آنها را دارد به مشکل برخورد. آیا این مربی سن و سال دار و با تجربه نباید بعد از چند هفته بداند بازیکنان ایرانی از لحاظ روحی و روانی با خارجی‌ها فرق دارند؟ او می‌خواهد خود را ثابت کند و به همین دلیل با تصمیم‌های اشتباه پرسپولیس را سرخورده کند، من از شما می‌پرسم با توجه با اینکه روز گذشته سه بازیکن نداشتیم و سه بازیکن هم مصدوم بودند پولادی نباید بازی می‌کرد؟

اما اصل بحثاینجاست که اگر آشتیانی و یا پروین و یا هر کس دیگری سرمربی پرسپولیس بود، آیا می پذیرفت که در موارد اختلاف نظر بین سرمربی و کمیته فنی، اولویت با نظر کمیته فنی است؟


کدام دو کارشناس فوتبال را می توان در دنیا پیدا کرد که اختلاف نظرهای متعدد نداشته باشند؟ طبیعی است که این وضع سرمربی و کمیته فنی پرسپولیس نیز حاکم است. اگر قرار است حرف حرف کمیته فنی باشد، پس دیگر سرمربی به چه کار می آید؟ بهتر نیست سرمربی را بردارند و به جایش یک تمرین دهنده بگذارند و کمیته فنی مستقیماً مسئولیت نتایج تیم را بر عهده گیرد؟

اگر در موارد اختلاف نظر بین کمیته فنی و سرمربی حرف کمیته فنی به کرسی نشست و پرسپولیس باخت، آیا اعضای کمیته فنی اعلام می کنند که باخت پرسپولیس ناشی از تصمیم ما بوده است؟ و اساساً چرا سرمربی تیم باید تاوان اشتباهات احتمالی کمیته فنی را بپردازد؟ او منطقاً باید تاوان اشتباهات خودش را بپردازد.

کمیته فنی پرسپولیس نه می تواند و نه باید تصمیمی را به ژوزه تحمیل کند. ارنج تیم با سرمربی است. اگر ارنج او نابخردانه است، راه حل مشکل، تعویض سرمربی است نه تاسیس نهاد واجد قدرت فاقد مسئولیت. با هیچ منطقی جور درنمی آید که کمیته فنی تیم را ارنج کند وکاسه کوزه های باخت احتمالی تیم، بر سر سرمربی بشکند.

حرفهای کاشانی به خوبی نشان می دهد که کمیته فنی پرسپولیس به اهدافش نرسیده و نهادی ناکارآمد است. پس چه بهتر که این نهاد منحل شود و یا اینکه بازتعریفی در وظایفش صورت گیرد. گلیم اختیارات کمیته فنی را نباید بیش از حد وسیع دوخت!