به گزارش افکارنیوزبه نقل از باشگاه خبرنگاران در این دیدار که در ورزشگاه عضدی برگزار می شود.

بازی راس ساعت ۱۵.۱۵ دقیقه با سوت داور آغاز شد و این بازی حساس که به نوعی قهرمان نیم فصل را مشخص می کند دقایق ابتدائی خود را سپری می کند.

ترکیب تیم استقلا تهران رحمتی، منتظری، حمودی، اکبر پور، برهانی، منوچهری، برهانی، ساموئل، صادقی، بائو، نکونام،

تیم فوتبال داماش در این دیدار با لباس آبی و تیم استقلال با لباس سفید در میدان حاضر شدند.

شعار علیه قلعه نوعی در ورزشگاه رشت

به محض ورود قلعه نوعی به ورزشگاه هواداران داماش صدای اعتراضشان بلند شد.

زمان مصاحبه قلعه نوعی با دوربین ۹۰ اعتراض هواداران را به همراه داشت.

تعدادی از هواداران در بیرون ورزشگاه به علت ازدحام نتوانستند وارد ورزشگاه بشوند.

بازی در حال حاضر که دقیقه ۹ میباشد متعادل از هردو تیم ارائه می شود و هنوز حمله خاصی از دو تیم دیده نشده است.