علی دایی پیش از مسابقات مقدماتی جام جهانی با فدراسیون فوتبال قراردادی سه ساله امضا کرد که پس از یکسال وی از سمت سرمربیگری تیم ملی برکنار شد. دایی طبق صورتجلسه‌ای که در فدراسیون فوتبال موجود است به میزان یکسال از مبلغ قرارداد خود صرفنظر کرده اما طبق شکایتی به فدراسیون فوتبال خواستار مابقی مطالبات خود شده است. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی ابعاد مختلف این پرونده در نهایت رای نهایی خود را اعلام کرد. براین اساس فدراسیون فوتبال موظف شد رقمی که با احتساب دوره برکناری دایی از تیم ملی تا حضورش در تیم پرسپولیس تعیین می شود را به این مربی پرداخت کند. دایی 9 ماه پس از جدایی از تیم ملی به تیم پرسپولیس پیوست. عباس روغنی، عضو کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر اظهار داشت: کمیته انضباطی هنوز رقمی را برای پرداخت مطالبات دایی مشخص نکرده و این مبلغ پس از تعیین مدت قرارداد وی مشخص خواهد شد. روغنی تصریح کرد: طرفین این پرونده شامل؛ فدراسیون فوتبال و علی دایی مجازند به رای صادره اعتراض کنند که در این صورت پرونده در شورای استیناف رسیدگی خواهد شد. مجتبی شریفی، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تاکید کرد به منظور پرهیز از هرگونه شائبه و اتهام جانبداری از طرفین این پرونده از اظهارنظر در این خصوص خودداری می کند.