غلامرضا بهروان رئیس هیئت فوتبال مازندران گفت: " بزرگترین کار ما اینک دربر گرفتن تمام نقاط استان در زیر چتر ویژن آسیاست. بعضی از آنها هنوز امکانات لازم را ندارند و بعضی به دانش و آگاهی کافی برای پیگیری امور نرسیده اند". " رفتن نوجوانان و جوانان با استعداد استان به شهر های دیگر یکی از مشکلات جدی ماست که آنرا هم باید با تدوین قانون و اجرای برنامه های مناسب برطرف کنیم تا بازیکنان نونهال آینده شان در باشگاه های همین استان تامین شود. آنها باید بتوانند با باشگاه های استان در لیگ ها برتر کشور و بعد آسیا حضور داشته باشند". " ما باید به فکر مدارس فوتبال و ساختن سیستم جدیدی باشیم که رابطه بین سطوح محتلف سنی را بوجود آورد". " ما به تعداد کافی فوتباللیست و مربی داریم و حالا وقت آن رسیده که سطح کیفی کار را بالاتر ببریم". " فکر می کنم که فوتبال ما باید خود را هماهنگ با سطح استاندارد فوتبال دنیا کند. هیات کنفدراسیون فوتبال آسیا انگیزه های زیادی در مسئولان و مردم اینجا ایجاد کرده است. آنها متوجه شده اند که فوتبال تنها برای سرگرمی نیست و باید آن را جدی بگیرند." بهروان درخصوص سطح همکاری بین فدراسیون و گروههای دیگر از قبیل دولت و بخش خصوصی گفت که مقامات هر دو گروه اهمیت خاصی برای فوتبال قائل اند. "وظیفه ماست تا راه را به آنها نشان دهیم و یک طرح راهبردی برای فوتبال استان داشته باشیم." "ما بنگاههای تجاری کوچک یا متوسط زیادی داریم که بسیار علاقمند به فوتبال هستند. بهترین روش، ادغام توانمندیهای آنهاست و کاری کنیم تا بتوانند با حمایتشان از فوتبال استان منبع درآمد مهمی محسوب شوند." هیئت های فوتبال اصفهان، همدان، قزوین و فارس اجرای پروژه ویژن آسیا را آغاز کرده اند و قرار است تهران و هرمزگان نیز این طرح را آغاز کنند. ویژن آسیا یکی از طرح های کنفدراسیون فوتبال آسیا برای بالا بردن استاندارد فوتبال در قاره آسیاست.