به گزارشافکارنیوزبه نقل از ایسنا، محمدرضا طالقانی در گفتگو با پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، با تشکر از محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان بواسطه حسن اعتماد صورت گرفته به وی، گفت: قبل از هر چیزی وظیفه خود می دانم از بزرگان، پیشکسوتان، مرشدان، صاحبان زنگ و پهلوانان بزرگ ورزش باستانی و زورخانه ای برای شروع کارم رخصت بگیرم. بی شک مسوولیت بزرگی بر عهده اینجانب گذاشته شده و هدفم خدمت به این رشته و توسعه و پیشرفت آن در جای جای کشور است.

وی با اشاره به اینکه هنوز کار رسمی خود را در فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای آغاز نکرده است، افزود: ابتدا به دنبال این هستم که با بذل محبت وزیر ورزش، جایگاه خوبی را برای فدراسیون در خیابان پاسداران دست و پا کنم تا شان این رشته و پهلوانان و بزرگان آن حفظ شود. یقینا هدف اولیه من تکریم این جایگاه رفیع است و تلاش خواهم کرد تا فرصت شش ماهه‌ای که بعنوان سرپرست فدراسیون دارم، شرایط برگزاری انتخاباتی خوب را به منظور انتخاب رییس جدید فدراسیون بوجود آورم.

طالقاتی با تاکید بر اینکه برنامه ای برای حضور در انتخابات فدراسیون پهلوانی و زورخانه ای ندارد، گفت: اگر امروز دوباره در خدمت ورزش در آمده ام، تنها به این علت است که نخواستم به درخواست وزیر ورزش نه بگویم و امیدوارم بتوانم طی این مدت با ایجاد فضایی خوب جهت همکاری و تعامل، زمینه ارتقای بیشتر این رشته را فراهم آورم.

وی با تقدیر از زحمات و تلاش های علیرضا صفارزاده گفت : در جلسه ای که با حضور آقای صفارزاده در خدمت وزیر ورزش بودم؛ اعلام کردم که می خواهم راه ایشان را در ورزش پهلوانی و زورخانه ای ادامه بدهم. ضمن آنکه از من خواسته شده که روابط فدراسیون با فدراسیون بین المللی این رشته را بسط و توسعه دهم که یقینا با توجه به حضور آقای مهرعلیزاده در راس فدراسیون جهانی ، تلاش خواهم کرد در فضایی خوب و همکاری متقابل ، به توسعه جهانی این ورزش ملی و دینی ایرانیان در سطح جهان کمک کنم.