به گزارشافکارنیوزبه نقل از فارس، متن نامه فدراسیون جهانی جودو به فدراسیون ایران به شرح زیر است:

پیش از این به صورت ایمیل ما به شما یک نامه مهم ارسال کردیم، اما تا کنون هیچ پاسخی از سوی شما دریافت نکر‌ده‌ایم. با توجه به شرایط فعلی می‌خواهیم نسبت به تعیین تاریخ یک مجمع عمومی جدید برای تنظیم اساس نامه و برگزاری انتخابات با حضور ناظران از سوی فدراسیون جهانی جودو انجام شود.

برای انجام چنین کاری شما تا اول فوریه(۱۲ بهمن) فرصت دارید. چنانچه همکاری انجام نشود و راه حل مناسب ارائه نگردد فدراسیون جودوی ایران برای همیشه تعلیق خواهد شد.

ماریوس ویز، رئیس فدراسیون جهانی جودو