سرویس ورزشی افکار نیوز - گزارش گر برنامه ی نود در حاشیه ی حضور محمود احمدی نژاد در استان اصفهان به سراغ او رفته است و در مورد شرایط کنونی ورزش از وی سوال کرده است .

این مصاحبه در برنامه امشب نود پخش می شود.

خبر تکمیلی: ‌در حالی که قبل از پخش برنامه نود، خبرنگار افکار نیوز کسب اطلاع کرد مصاحبه احمدی نژاد در این برنامه پخش می شود، عادل فردوسی پور پخش آن را به برنامه هفته بعد موکول کرد.