به گزارش خبرنگار سرویس ورزشی «افکار» پیش از این نیز سجادی در خصوص تغییرات مدیریتی در راس فدراسیون جودو وعده هایی مربوط به آینده داده بود.

از سوی دیگر در حالی که سایت فدراسیون جودو مشکلات مالی را دلیل عدم اعزام تیم دو نفره به مسابقات و اردوی فرانسه بیان کرده بود سجادی یک سری مشکل فدراسیون را دلیل عدم اعزام تیم دو نفره دانسته بود که باید فدراسیون جودو این مشکلات را رفع کند تا این اعزام انجام شود.

مشخص نيست هدف مسئولان فدراسيون جودو از اعزام تيم دونفره كه تنها يك نفر در مسابقات فرانسه شركت مي نمايد و ديگري مطابق سفرهاي گذشته تنها در اردو مشترك حضور مي يابد چه خواهد بود و چه فوايدي براي جودو كشور خواهد داشت !!