به گزارش افکارنیوزبه نقل از فارس، امروز ابتدا سه مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون را روی خروجی خود گذاشت و ساعتی بعد چهارمین مصوبه هیئت رئیسه به این خبر اضافه شد و آن تصویب کلیات آئین نامه کمیته داوران بود.

به این ترتیب کمیته داوران می‌تواند برای دپارتمان داوری و حتی ریاست دپارتمان داوری تصمیم گیری کند. بیشتر اختلاف اعضای کمیته داوران و دپارتمان داوری بر سر تصویب این آئین‌نامه بود.

پیش از این صدرالدین موسوی، محمد فنایی، مسعود مرادی، محمد فنایی و فریدون اصفهانیان آئین نامه کمیته داوران را در این کمیته مورد بررسی و تصویب قرار داده بودند اما رضا غیاثی و اسماعیل صفیری دو عضو دیگر کمیته داوران برای تصویب این آئین‌نامه حاضر به شرکت در جلسه نشده بودند.

به نظر می رسد تصویب آئین نامه کمیته داوران در آینده باعث شود اختلافات این کمیته به حداقل برسد.