پس از اعلام كميته داوران در خصوص مصاحبه نكردن داوران شاغل در ليگ هاي مختلف در كشور و طبق اساسنامه فيفا، حسن كامراني فر كمك داور بين المللي كشورمان مصاحبه اي انجام داد كه اين عمل غيرقانوني بود.

به گزارش موج، بنابراين حسن كامراني فر كه قرار بود به عنوان يكي از كمك داوران ديدار دو تيم پرسپوليس و نفت آبادان باشد از سوي كميته داوران فدراسيون نفر جديدي جايگزين وي مي شود و از سوي كميته داوران طي ابلاغي به وي تذكر جدي داده شد.