رییس فدراسیون فوتبال ضمن انتقاد از نمایندگان مجلس در برنامه نود گفت:آقای فردوسی پور شما از استقلال فدراسیون ها حرف می زنید اما اجازه بدهید من بگویم که وقتی کمیته انضباطی ما یک رای را صادر می کند رای را در مجلس بررسی می کنند و با ارسال نامه ای به قوه های مقننه و قضاییه آن رفع ممنوعیت آن رای را صار می کنند!
با بیان این حرف فردوسی پور پای بحث انتقال نفت تهران به اراک را پیش کشید و به کفاشیان گفت:اما شما خودتان کاری می کنید که فدراسیون شما استقلال نداشته باشد.مثل جریان اننتقال نفت تهران به اراک که شما هیچ حرفی در این مورد نزدید که کفاشیان گفت:من حرف زدم اما شما توقع داشتید که من داد بزنم.من انتقاد خودم را کردم.فکر می کنم هر اتفاقی که می افتد باید به نفع فوتبال ما باشد.