به گزارش دي نا، تيم فوتبال پرسپوليس تهران با توجه به شکايت نعيم سعداوي و عدم تمکين از دستور پرداخت مطالبات مربي سابقش در معرض کسر امتياز قرار دارد و اين در حاليست که تيم فوتبال پاس همدان نيز که ۱۶ ماه پيش عليرضا منصوريان را از سمت سرمربي گري در اين تيم برکنار کرد تاکنون از پرداخت مطالبات وي طفره رفته است.

این در حالیست که برای پرداخت مطالبات منصوریان هم حکم کمیته انضباطی وجود دارد و هم تائید شورای استیناف.

از همه جالب تر تیم فوتبال راه آهن است که به دلیل بدهی ۳۵۰ میلیون تومانی به سرمربی سابقش رسول کربکندی در آستانه کسر امتیاز قرار گرفته است.

در جلسه ای که در کمیته انضباطی بین کربکندی و انصاریفرد صورت گرفت، مدیرعامل باشگاه راه آهن تعهد داده بود که اگر طی یکماه چکی که در دست کربکندی دارند را پاس نکند، کمیته انضباطی مجاز به کسر امتیاز از این تیم است.

حال که بيشتر از ۶ ماه از خلف وعده راه آهني ها گذشته در صورت تقاضاي کربکندي، قطعا ۳ امتياز از تيم راه آهن کسر خواهد شد.