بعد از اتفاقاتي كه روز جمعه در جريان بازي استقلال- سايپا روي سكوهاي آزادي رخ داد، یکی از هواداران استقلال در نامه ای به سایت گل نکاتی را بیان کرد که نگاهی مختصر به چکیده این نامه خالی از لطف نیست.
۱. یک اتفاقی افتاد که شیرینی این برد را به کام استقلالی‌های اصیل و واقعی تلخ کرد. معلوم نشد ریشه این اتفاق از کجا و چه کسانی بود اما هواداران هم تحت تاثیر جو ورزشگاه اشتباه کردند و متاسفانه هم‌صدا به علی کریمی توهین کردند. این اتفاق اسبابی شد تا چند کلمه‌ای درون خانواده با هواداران واقعی استقلال گپی بزنیم. ابتدا توافق بر سر این اصل الزامی است که به هیچ عنوان تشویق تیم یا فرد حتی در زمان کری خواندن نباید همراه با بی‌حرمتی و بی‌احترامی به فرد یا تیم حریف باشد.
۲. شعاری که جباری و علی کریمی را به چالش بکشد و توهین به علی کریمی باشد نه‌تنها در هیچ چهارچوب و منطقی نمی‌گنجد که شاید ریشه در افکار دشمنان استقلال و حتی ورزش و فوتبال این آب و خاک دارد.
۳. همه ما قبل از این‌که استقلالی یا پرسپولیسی یا طرفدار هر رنگ دیگری باشیم ایرانی هستیم و امثال علی کریمی در تیم ملی و در اروپا باعثغرور برای هر ایرانی هستند. کریمی از یک طرف به خاطر پیشینه فوتبالی و استعداد در فوتبال و از طرف دیگر به دلیل کارهای انسانی خصوصا در مورد کودکان بسیار قابل احترام است. این‌که او در تیم رقیب استقلال بازی می‌کند و یا دوستدار رقیب استقلال است به هیچ عنوان دلیل موجهی برای توهین به او نیست.
4. در انتها به نمایندگی از تمامی استقلالیهای واقعی و فهیم بهخاطر این بیاحترامی به علی کریمی از تمامی هواداران واقعی پرسپولیس و خود علی کریمی عذرخواهی میکنم.