به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، کمیته انضباطی این هیئت جلسه فوق العاده‌ای را به منظور رسیدگی، ضرب و شتم نسبت به داور مسابقه بین دو تیم فولاد پایتخت و پاس دستگردی از سری مسابقات دسته اول جوانان استان تهران برگزار و این احکام را صادر کرد:

۱ - نتیجه مسابقه بین دو تیم فولاد پایتخت و پاس دستگردی، سه بر صفر به نفع تیم پاس دستگردی اعلام می‌شود.

۲ - سرپرست و مربی تیم فولاد پایتخت هر یک به پرداخت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و شش جلسه محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی فوتبال محکوم می‌شوند.

۳ - آقای امین فسخودی دروازه بان تیم فولاد پایتخت به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ ریال جریمه نقدی و یک سال محرومیت از شرکت در مسابقات رسمی فوتبال محکوم می‌شود.

۴ - باشگاه فولاد پایتخت به پرداخت مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰ریال جریمه نقدی محکوم می‌شود.

۵- آقایان محمد شکاریا به شماره ۲۴ و اکبر ابوطالبی به شماره ۷۱ از تیم فولاد پایتخت به جهت همکاری با تیم داوری و ناظر مسابقه و کنترل بازیکنان به طریق مقتضی از طرف هیئت فوتبال استان تهران مورد تشویق قرار گیرند