به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، در مراسم اهدای جوایز رقابت‌های جام جهانی شمشیربازی جوانان ورزشکار گرجستانی که دارنده مدال نقره بود و از قضاوت داوری در دیدار فینال ناراحت بود در زمان پخش سرود مقدس جمهوری اسلامی ایران با انجام حرکاتی روی سکو به سرود ملی ایران بی‌احترامی کرد.

او که از نتیجه‌اش ناراحت بود بر روی سکو گاهی به صورت خمیده ایستاده بود، گاهی دستش روی کمر و یا روی سرش بود.

شمشیرباز گرجستانی که از نتیجهاش ناراضی بود، به گونهای با این حرکت به قهرمانی ارسباران، شمشیرباز ایرانی اعتراض نشان داد.