به گزارش افکارنیوزبه نقل از ایسنا، سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس درباره انتقاد برخی از پیشکسوتان از حضور وی در جمع هیات مدیره شرکت حمایت از پیشکسوتان پرسپولیس گفت: دوست نداشتم مسئولیتی در هیات مدیره عهده‌دار شوم چرا که خودم را در این اندازه‌ها نمی‌دانستم اما با اصرار بزرگانی چون علی پروین، ضیا عربشاهی، کاظم سید علیخانی و دیگر دوستان آمدم تا چنین مسئولیت بزرگی را عهده‌دار شوم و در خدمت پیشکسوتان بزرگ باشم.

وی افزود: به رسم ادب هم با اغلب پیشکسوتان ارتباط برقرار کرده و برای خدمتگزاری رخصت گرفتم اما در شرایط کنونی و با توجه به مسئولیت حساس سرپرستی پرسپولیس و کارهای دیگری که دارم و همچنین انتقادات برخی از دوستان احساس می‌کنم اگر یکی از پیشکسوتان حاضر در هیات مدیره قبول زحمت کرده و جانشین بنده در شرکت پیشکسوتان شود، بهتر باشد.

شیرینی ادامه داد: بنابراین با عذرخواهی از تمام عزیزان پیشکسوت حاضر در هیات مدیره اجازه کنارهگیری میخواهم و همین جا اعلام میکنم که هر کسی جانشین من در هیات مدیره پیشکسوتان شود با تمام وجود و افتخار در خدمتش بوده و از وی حمایت خواهم کرد تا این هدف بزرگ و متعالی به ثمر بنشیند.