پسر مردی که فوتبالیست خوبی بود؛ اما کارهایش بیشتر به شو - من می ماند تا ورزشکار، پا جای پای پدر گذاشته و رسما مدل لباس شده است. رسانه ها درباره اولین حضور پسر دوم بکهام در یک نمایش لباس، نوشتند: «شگفت انگیز، باور نکردنی و یک شادی کوچک!» رومئو بکهام با بازیگوشی برای تماشاگران شادی و نشاط آورد و همه را مسحور کرد. این دانش آموز ۱۰ ساله دومین پسر دیویدبکهام است. وی یک دختر و سه پسر دارد.

کد خبر: 175366