به گزارش افكار نيوز به نقل از تهران امروز كاپلو درباره وضعيت روني گفت: اطمينان دارم روني فصل خوبي را پيش رو خواهد داشت البته به چند هفته زمان نياز دارد، از سه سال پيش عملكرد روني را در كنار مهاجمان بسياري ارزيابي كرده‌ام و به توانايي‌هاي او كاملا ايمان دارم. روني به 500 تا 600 دقيقه زمان نياز دارد و تاكنون 150 دقيقه بازي كرده است. بنابراين فكر مي‌كنم حداقل 3 بازي ديگر به او فرصت داده شود. كاپلو در پاسخ به شايعه خداحافظي روني گفت: اين موضوع به هيچ وجه صحت ندارد من با او صحبت كردم و او قصد ندارد؛ از بازي‌هاي ملي كناره‌گيري كند. روني پسر خوبي است و مي‌خواهد با ما بماند. طبيعي است كه در چند بازي خوب نباشد اما به زودي همه چيز را فراموش خواهد كرد. /ق.