به گزارش افكار نيوز به نقل از روزنامه ماركا طبق گزارش منتشره در روزنامه مارکا،سپ بلاتر، رئيس سوئيسي فيفا در حال بررسي قانوني براي حذف نتايج تساوي و همچنين زمانهاي اضافه در ديدارهاي دور اول رقابتهاي جامجهاني است و بدين ترتيب در صورتي که هر ديداري در پايان 90 دقيقه تلاش، برنده نداشته باشد، ضربات پنالتي برنده ميدان را مشخص خواهد کرد.

سپ بلاتر در صحبتهايي در سمينار آلماني focus در اين رابطه گفت:مشغول مطالعه روي از ميان برداشتن نتايج تساوي و وقتهاي اضافه در ديدارهاي دور اول جامجهاني هستيم.در صورتي که پس از 90 دقيقه وقت قانوني، بازي برندهاي نداشته باشد، بازي مستقيما به ضربات پنالتي کشيده خواهد شد البته ممکن است که قانون گل طلايي که در سال 2002 برچيده شد، مجددا مورد استفاده قرار بگيرد. گل اول در وقتهاي اضافه تيم برنده را مشخص خواهد کرد.استفاده از اين قانون باعث خواهدشد تا تيمها تهاجمي تر بازي کنند. رئيس فيفا معتقد است که قوانين کنوني باعث شدتا بازيهاي دور اول رقابتهاي جامجهاني، خسته کننده شوند. بلاتر در اين رابطه گفت: تيمها در درجه اول براي شکست نخوردن به ميدان ميروند و بازيها خسته کننده به نظر ميرسند.بلاتر در بخش پاياني صحبتهايش در مورد استفاده ازتکنولوژي در زمينه قضاوت و داوريها گفت:اگر سيستم ساده و سريعي باشد، تکنولوژي را در خط دروازه به کار خواهيم گرفت. /ق.