به گزارش خبرنگار سرويس ورزشي افكار به نقل از فارس جلسه فوق العاده هيات مديره باشگاه استيل آذين با حمايت اعضا از تصميم مديرعامل در مورد علي كريمي و ارجاع موضوع براي بررسي بيشتر به كميته انضباطي با پيشنهاد مديرعامل به پايان رسيد.
در صورت جلسه نشست روز سه شنبه اعضای هیات مدیره باشگاه استیل آذین آمده است: هیات مدیره، ضمن قدردانی از مدیرعامل محترم باشگاه و پشتیبانی از تصمیم و توجه جدی ایشان نسبت به رعایت اصول و ضوابط دینی از طرف بازیکنان، با توجه به تشکیک و تردیدی که برای هیات مدیره باشگاه استیل آذین در خصوص میزان صحت و کم و کیف گزارش های ارائه شده به مدیرعامل محترم باشگاه به وجود آمده است، پس از بحثو بررسی درباره موضوع مورد نظر، با پیشنهاد مدیرعامل محترم برای ارجاع مورد به کمیته انضباطی و تهیه گزارش لازم و ارائه گزارش به هیات مدیره، به اتفاق آرا موافقت کرد.
حسين هدايتي، حميدرضا آصفي، علي ميرزايي، پرويز كاظمي، محمدرضا خروطي، صابري ظفرقندي، شهاب الدين جهانيان، دكتر نصرا.. سجادي و مصطفي آجورلو ، اعضاي هيئت مديره اين باشگاه تهراني هستند.