سرویس ورزشی افکار نیوز - علی سعیدلو در روزهایی که مجلس برخلاف نظرش رای به وزارتخانه شدن دستگاه ورزش و پاسخگو بودن رییس ورزش در مقابل نمایندگان ملت داد، تمام تلاش خود را میکند تا کارهای ناتمام خود را به پایان برساند.

به گزارش خبرنگار ورزشی «افکار» در این بین برخی از نزدیکان وی نیز دست به کار شدند تا در روزهای آخر حکمرانی خود در ورزش گزینه‌های خود را در سمت‌های مختلف بگمارند. کاری که رنگ و بوی تعجیل در آن مشهود است و قاعدتا در بسیاری از موارد غیر کارشناسی است.

در زمانی کمتر از چند ماه شاهد تغییر دو مسئول بودیم که وجه تشابه هر دو عزل در زمان ماموریت هر دو مسئول بود، اولی از سوی رییس جمهور که منوچهر متکی را در سفر به سنگال برکنار کرد و دیگری از سوی یکی از نزدیکترین افراد کابینه وی که رییس فدراسیون روستایی و عشایری را در سفر استانی و در بوشهر عزل کرد. در عزل دوم که الگو برداری شده از حرکت تاریخی رییس جمهوری بود، رییس سازمان تربیت بدنی، جعفری رییس فدراسیون روستایی و عشایری را زمانی که در هواپیما بود عزل کرد و نیک بین که نورچشمی مهرداد سراجی نامیده می شود را جایگزین وی کرد، تا همه سوالاتی که در مورد عزل متکی به ذهن ها خطور می کرد این بار نیز مطرح شود.

عزل زنگی آبادی رییس فدراسیون دوچرخه سواری که چند ماه بیشتر از انتخاب وی در این سمت نگذشته بود و جابجایی چند مدیرکل تربیت بدنی از جمله دیگر تغییرات در دستگاه ورزش در روزهایی است که این سازمان سامان لازم را ندارد.

تغییراتی که ممکن است به مزاج سرپرست و یا اولین وزیر ورزش کشور خوش نیاید و هزینه‌ای دوباره و بی تکلیفی چندباره ای را به این مجموعه که اکنون در آستانه المپیک لندن بیش از هر زمانی نیازمند برنامه ریزی است تحمیل کند.

البته برخی از این تغییر ها در جهت بهبود روند ورزش نیز بوده است. اما آنچه هنوز مورد سوال است عدم تغییرات در فدارسیون جودو ست که با توجه به وضع اسفباری که در این ورزش شاهد هستیم هنوز اقدامی در این زمنیه صورت نگرفته است.