علي نظري جويباري در گفت و گو با ايسنا درباره شكايت تيم پرسپوليس از هوار ملا محمد بيان كرد: پرسپوليس كار خودش را ميكند. ما كاري به پرسپوليس نداريم. اين بازيكن را گرفتهايم و اگر آقاي مظلومي صلاح بداند از اين بازيكن استفاده ميكند.

وی افزود: اگر هوار با پرسپولیس مشکلی دارد قراردادش تمام شده است و این تسویه مالی بین او و باشگاه پرسپولیس است که ربطی به باشگاه استقلال ندارد.

جويباري درباره اينكه آيا ممكن است مشكل پرسپوليس و هوار براي بازي او در تيم استقلال مشكلي ايجاد نميكند اظهار كرد: اين مشكلي براي باشگاه استقلال ايجاد نميكند. تمام بازيكناني كه از يك تيم ميروند يا مشكلهاي ماليشان را با بازيكن حل ميكنند يا هر رأيي كه كميته انضباطي بدهد، باشگاه موظف است كه به آن عمل كند.