به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، پس از شکست دو برصفر مقابل گهر، سرمربی پیکان در نشست خبری پس از بازی شرکت نکرد و این امر اعتراض خبرنگاران را به همراه داشت.

نشست خبری مایلی کهن تا دقایقی دیگر انجام خواهد شد.