رئیس فدراسیون تیراندازی با تاکید بر اینکه ورزش ما به حاشیه کشیده شده است، گفت: ورزش ایران تحت الشعاع مسائل حاشیه ای قرار گرفته و این مسئله باعثشده تا آن طور که باید و شاید به موضوع ورزش از دید تخصصی و برنامه‌محور پرداخته نشود.
سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی، عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک و رئیس سازمان نظام مهندسی کشور به عنوان یکی از افرادی که گمان می رود از کاندیداهای احراز پست وزارت ورزش و جوانان باشد، با حضور در خبرگزاری مهر به پرسشهای خبرنگاران ورزشی مهر پاسخ داد.

هاشمی در همان ابتدای گفتگوی خود با تاکید بر اینکه هیچ پیشنهادی تا به امروز در این خصوص به من نشده است، گفت: تاکنون پیشنهادی برای پست وزارت ورزش و جوانان یا وزارت راه نداشته ام وعلاقمندی هم برای تصدی این مسئولیت‌های دولتی ندارم. تازه از مسئولیت دولتی آزاد شده ام.

وی در پاسخ به این پرسش که " اگر مسئولیت این وزارتخانه به شما تکلیف شود، آیا قبول می کنید؟ "، گفت: اگر تکلیف شود به دیده منت، اما تکلیفی به ما نشده است چون تکلیف شدن شرایط خاص و سختی دارد و مانند کسانی که به تکلیف خود عمل می‌کنند باید به تکلیف خود عمل کنیم.

دوشغله نیستم
وی که به تازگی حکم تنفیذ رئیس جمهور را در خصوص تصدی ریاست سازمان نظام مهندسی کشور دریافت کرده است در این خصوص گفت: دو شغله بودن به آن چیزی اطلاق می شود که جزء مشاغل دولتی باشد در حالیکه پست هایی که الان برعهده بنده است، هیچ یک دولتی نیست، ضمن آنکه با برنامه ریزی می توان از عهده این مشاغل برآمد.

وزیر ورزش باید مدیر باشد
وی در مورد خصوصیات وزیر آینده ورزش کشور تصریح کرد: اینکه وزیر آینده ورزشی باشد یا نه مهم نیست بلکه داشتن علم مدیریت مهم تر است. اگر فردی مدیر باشد می تواند از همه ابزار ممکن در داخل و خارج، از همه افراد متخصص، توانمند و صاحب فکر و نظر استفاده کند.

ورزش ما به حاشیه کشیده شده است
رئیس فدراسیون تیراندازی با بیان اینکه یک اشکال اساسی در ورزش کشور داریم، گفت: ورزش ما تحت الشعاع مسائل حاشیه ای قرار گرفته است و این مسئله باعثشده تا آن طور که باید و شاید به موضوع ورزش از دید تخصصی پرداخته نشود. از جنبه های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، وقتی به ورزش نگاه تخصصی و مدیریتی نشود ما دچار این مشکلات می‌شویم.

نسبت به ورزش رفتار غیر منصفانه داریم
وی با بیان انیکه این بحثراس هرم ورزش نیست چون ورزش یک بخش چند وجهی است، خاطرنشان کرد: رسانه ها نقش اساسی در طرح این موضوع دارند. یک روز فردی را امپراطور ورزش می نامیم، روز بعد منجر به سقوط وی می شویم چه کسی آن را امپراطور کرده و سقوط داده؛ رسانه؛ به نظر می آید با این روند ما در مورد ورزش غیرمنصفانه رفتار می‌کنیم.

سلیقه ها در نتیجه گیری ورزش تاثیر گذارند
عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک با بیان اینکه نه تنها رسانه بلکه کسانی که با ورزش مرتبط هستند این رفتار را دارند، اظهار داشت: باید روند ورزش براساس یک طرح جامع و برنامه بلند مدتی که پیوست های مختلفی هم داشته باشد پیش برود. پیوست هایی شامل اقتصادی، مالی، رسانه ای و فرهنگی. زیر ساخت ورزش در کشور ما مناسب نیست و باید اساسی و پایه ای به ورزش بپردازیم. این عدم توجه به زیر ساخت های اساسی به ورزش باعثشده تا تغییرات رفتاری زیادی را در ورزش شاهد باشیم و ببینیم که سلیقه‌ها در نتیجه گیری ها تاثیر گذار است.

حرکت ما باید برنامه محور باشد
وی که مسئولیت های مختلفی را در حیطه اجرایی کشور برعهده داشته، خاطرنشان کرد: اگر این کار را به صورت نظام مند، برنامه‌ای و قانونی آغاز کنیم و پیش ببریم و حرکت ما در ورزش بر مبنای برنامه و محور باشد به موفقیت می رسیم. البته برنامه ای برخواسته از نظرات صاحب نظران، نخبگان ورزش، مراجع و مراکز ورزشی. باید افرادی که در جایگاه اجرایی ورزش قرار می گیرند این برنامه را به همان شکل اجرا کنند. شاید اشخاص مختلف که در راس ورزش در کشور قرار بگیرند تنها سرعت این برنامه را کند و تند کنند اما نمی توانند اساس آن را متحول کرده یا تغییر دهند.

برنامه نیاز امروز ورزش کشور است
سید مهدی هاشمی با تاکید بر اینکه اصلی‌ترین نیاز امروز ما در ورزش کشور یک برنامه است، گفت: برنامه ای که براساس آن چشم انداز کل کشور و اهداف کلان کشور ترسیم شده باشد. اینکه یک روز، یک پیروزی و یک روز، یک شکست داشته باشیم منطقی نیست. باید برنامه های ورزش کشور در شیب ملایم و با برنامه دراز مدت پیش برود.

وزارت ورزش امروز یک قانون است
وی در پاسخ به این پرسش که " شما یکی از منتقدان طرح تصویب وزارت ورزش و جوانان بودید آیا هنوز هم بر این نظر خود باقی هستید؟ "، گفت: وزارت ورزش و جوانان در حال حاضر یک قانون است و هیچ کس با قانون مخالفت نمی کند. مخالفت با این طرح در حال حاضر یعنی مخالفت با قانون. قبل از تصویب و ابلاغ آن، جا برای چکش کاری، چانه زدن و اصلاح بود اما الان تصویب شده است و همه باید به دنبال این باشیم که به بهترین نحو آن را اجرا کنیم.


" با توجه به اینکه فدراسیون‌ها به عنوان یک NGO مستقل در تمام دنیا فعالیت می کنند آیا با اجرای طرح وزارت ورزش شکل یا چیدمان سازمانی آنها در زیر مجموعه این وزارتخانه فرق خواهد کرد؟ "

عضو هیئت اجرایی کمیته ملی المپیک در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر، تصریح کرد: طرح این وزارتخانه در ادامه برنامه فدراسیون ها تاثیری نمی گذارد. وزارت ورزش یک جایگاه ستادی است مانند سازمان تربیت بدنی که سیاستگذاری، هدایت و نظارت کلان در ورزش و بر عملکرد فدراسیون‌ها خواهد داشت. رویکرد وزارت ورزش هم نسبت به فدراسیون ها تغییری نمی کند. فقط شاید ستاد ورزش ما بهتر یا بدتر شود.

وی در تشریح این مسئله بیان کرد: فدراسیون‌ها اساسنامه و قوانین خاص خودشان را دارند. عموما کار آنها قهرمانی است و کار قهرمانی در بحثکمیته ملی المپیک می گنجد. ولی فدراسیون ها در کشور ما علاوه بر اینکه کار قهرمانی می کنند در مباحثتوسعه ای، سیاستگذاری، زیرساختی و همگانی هم مسئولیت داشته و ورود پیدا کرده اند و باید در خصوص قهرمانی با کمیته المپیک و در بخش های دیگر با سازمان تربیت بدنی یا وزارت ورزش خود را تطبیق و تنظیم کنند.

هاشمی با تاکید براینکه باید کمیته المپیک و وزارت ورزش یا سازمان تربیت بدنی قبلی، هماهنگی تنگاتنگی باهم داشته باشند، ادامه داد: کمیته ملی المپیک نقش واسطی فی مابین ورزش داخل و خارج از کشور دارد و در مسائل ورزشی کشور باید سیاست‌گذاری‌هایی که ابلاغ می‌شود را اجرا کند.

سازمان و کمیته نقشی در نصب افراد ندارند
وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه " با توجه به همین اساسنامه موجود در فدراسیون‌ها، آیا نقش نظارتی برعهده کمیته ملی المپیک است یا سازمان تربیت بدنی؛ در این صورت عزل و نصب ها یا تدوین استراتژی ها توسط چه بخشی انجام می گیرد؟ "، گفت: سازمان یا کمیته نقشی در نصب افراد ندارند اما در عزل آنها براساس ضرورت اقدام می کنند. نصب افراد در این مجموعه براساس انتخابات مجامع است. فدراسیون ها یک NGO هستند مانند مابقی این بخش ها در کشور که در صورت داشتن خلایی توسط مقامات سیاست گذار و حاکمیتی مانند وزارت بهداشت در انجمن پزشکان یا وزارت مسکن در انجمن مهندسان سرپرستی انتخاب می شود تا روند طبیعی آن بخش طی شود. این روند برای فدراسیون ها هم صورت می‌گیرد. هر فدراسیونی اساسنامه دارد و این اساسنامه مصوب است. قوانین کمیته ملی المپیک مصوبه دولت و مجلس است و وزارت ورزش هم توسط دولت مدیریت می شود این دو در مسائل اساسی و زیر ساختی مشکلی با هم ندارند.

وزارت ورزش مغایر اصل ۴۴ نیست
" به نظر می آید تشکیل وزارت ورزش و جوانان به نوعی در اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی در بخش ورزش خلل ایجاد کند. " وی در این خصوص گفت: اگر طرح تشکیل این وزارتخانه مغایر با این اصل بود نه مطرح می شد نه مجلس آن را تصویب می‌کرد. در قانون اساسی تغییر ماهیتی در ورزش کشور نخواهیم داشت بلکه این تغییر زیر سیستمی و در بخش ارتباطی با ورزش کشور است. با توجه به اینکه ما الان می خواهیم نقش نظارتی و پاسخگویی وزارت ورزش را به مجلس بیشتر کنیم نیاز به تشکیل این وزارتخانه دیده شده است و باید تلاش کنیم تا نقش آن را در ورزش پررنگ تر کنیم.

تیراندازی سهم بیشتری از المپیک می‌خواهد
رئیس فدراسیون تیراندازی در ادامه گفتگوی خود با خبرگزاری مهر در خصوص برنامه‌های آینده این فدراسیون و دریافت سهمیه المپیک لندن، گفت: ما اولین فدراسیونی بودیم که سهمیه المپیک را دریافت کردیم و کسب حداقل دو سهمیه دیگر در دستور کار ما قرار دارد. امیدواریم بتوانیم این میزان را تا ۵ سهمیه هم افزایش دهیم البته اگر شرایط فراهم باشد و بتوانیم به نیازها و امکانات خود دسترسی پیدا کنیم.

تغییرات اهداف پروازی ازقبل در دستورکار ما قرار داشت
هاشمی در پاسخ به این پرسش که " برخی از کمیته اهداف پروازی به عنوان امپراطوری در داخل فدراسیون تیراندازی یاد می‌کنند که مدیریت فدراسیون نمی تواند اعمال نظر خاصی در راس آن داشته باشد، آیا این مدیریت سلیقه ای در کمیته پروازی می تواند باعثضعف این رشته در میادین بین المللی و آسیایی چون بازیهای گوانگجو شده باشد؟ "، گفت: من باید دو اصلاحیه را به این پرسش شما بدهم. اینکه ما در یک جا موفقیت مضاعف و فوق العاده داشته ایم بخواهیم بگوئیم در جای دیگر ناموفق بوده ایم درست نیست. ما برای موفقیت در همه بخش ها برنامه داریم.


وی در این خصوص خاطرنشان کرد: هامونی حقیقت چند مسئولیت را همزمان برعهده داشت. به همین دلیل قصد داشتیم تغییراتی را قبل از بازیهای آسیایی گوانگجو در این کمیته اعمال کنیم اما کسی را نداشتیم که بلافاصله جایگزین وی کنیم. در کنار آن باید این مسئله را هم در نظر بگیریم وی تنها سرمربی درجه یک تیراندازی پروازی در قاره آسیا است که خوشبختانه در ایران هم حضور دارد. به هر حال مصلحت نبود قبل از گوانگجو برود. ما طبق برنامه ای که از قبل داشتیم پیش رفتیم. وی بعد از این رقابت‌ها از سرمربیگری تیم ملی کنار رفت تا بتوانیم یک مربی بین المللی را برای این رشته گزینش کنیم.

تیم ملی در تیررس تغییرات قرار دارد
هاشمی تاکید کرد: در راستای همین تغییرات مربی تیم تپانچه هم با وجود به اتمام رسیدن قرار دادش تا پایان بازیهای آسیاییی گوانگجو ما را همراهی کرد و قرار است بزودی گزینه جدید را برای مربیگری این تیم معرفی کنیم. در بحثتغییرات بزودی ترکیب جدیدی از تیم های ملی معرفی می شود. تقریبا ۵۰ درصد تصمیم گیری ها صورت گرفته و به زودی این مسئله را رسانه ای خواهیم کرد.

ما طرح می دهیم اما ساخت و ساز نداریم
" تنها فدراسیونی که کمیته ای به عنوان ساخت و ساز و تجهیزات را در داخل چارت سازمانی خود گنجانده است فدراسیون تیراندازی است این در حالی است که بحثتجهیز و ساخت و ساز برعهده شرکت تجهیز و توسعه اماکن ورزشی است؟ "، وی در این خصوص تصریح کرد: اگر ما به این مسئله ورود کردیم به این دلیل بوده که از نظر زیر ساخت ها مشکل داشتیم. ما مستقلا در بخش ساخت و ساز وارد نشده ایم تنها سیاست گذار، هدایت دهنده و پشتیبانی کننده از نظر تجهیزات هستیم. ما طرح هایی را تهیه کرده ایم که ضمن استاندارد بودن قابلیت ارتقاء هم داشته باشند یعنی اینکه سالن درجه سه به دو و یک ارتقاء یابد تا در آینده بتواند پاسخگوی نیازهای ما باشد. ما تنها به این خاطر در بخشی از این کار ورود پیدا کرده ایم که سالن های تیراندازی موضعی فنی و تخصصی است و باید منطبق بر شرایط خاصی ساخته شود.

صنایع دفاع به تعهدات خود عمل نمی کند
" مشکل میان فدراسیون تیراندازی و سازمان صنایع دفاع برای حل مباحثورود تجهیزات این رشته به رسانه‌ها هم کشیده شد تا مسئولین ذیربط مجبور به حضور در پای میز مذاکره شوند. چقدر این نشست و توافقات در حل مشکلات به شما کمک کرده است؟ "

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر گفت: نشست گذاشتیم اما مشکلات ما با صنایع دفاع هنوز حل نشده است. آنها به تعهدات خود عمل نمی کنند. ما هنوز هم این مسئله را پیگیری می کنیم. به تازگی با وزیر دفاع صحبتی شده تا بتوانیم در آینده جلسه ای را با هم داشته باشیم. حل مسئله از طریق سازمان تربیت بدنی و مراجع بالادستی قول داده شده است و ما هم منتظر اجرای این تعهدات هستیم. به طور قطع ادامه این روند ما را دچار مشکل خواهد کرد همان طور که الان هم در بحثورود تجهیزات مشکل داریم و مسئولین هرچه سریعتر باید به فکر حل آن باشند وگرنه در آستانه کسب سهمیه های المپیک دچار مشکلات زیادی خواهیم شد.

قرار نیست به باشگاه ها غرامت بدهیم!
هاشمی در پاسخ به آخرین سوال خبرنگار مهر در این خصوص که " باشگاه های خصوصی به تشویق فدراسیون سرمایه خود را برای ساخت و راه اندازی سالن های تیراندازی صرف کردند و برخی از آنها به خاطر مشکلات بوجود آمده در ورود تجهیزات در شرف ورشکستگی هستند، با این اوصاف آیا فدراسیون تیراندازی به آنها غرامت می پردازد؟ "

وی درپاسخ به این پرسش گفت: اگر قراردادی بسته ایم بله ما موظف به اجرای تعهدات خود هستیم اما ما سیاست گذاری کرده ایم. هرچند ما تنها آنها را تشویق به سرمایه گذاری در این رشته کرده ایم با این حال از آنها حمایت خواهیم کرد اما به آنها غرامت نمی پردازیم.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
گفتگو: زهرا محمدی فر