به گزارش افکار مهاجم سابق تیم های استقلال وپرسپولیس که به جرم تولید وخریدوفروش مواد مخدردر زندان به سر می بردمورد رافت اسلامی قرار می گیرد. یک منبع موثق قضایی در این رابطه به سایت گل گفت:«عفو 22بهمن برای اکبریان فرصت مناسبی است تا از اشد مجازات رهایی یابد.با توجه به اینکه این چهره ورزشی ابراز ندامت نموده وعرف واصل قانون هم بر متنبه شدن مجرمین است با او برابر رافت اسلامی رفتار خواهدشد.» اکبریان حدود 8ماه است که در زندان به سر می برد وحتی احتمال اعدام او هم می رفت اما با این تفاسیر باید دید حکم جدید او که شامل تخفیف در مجازات است چیست.