به گزارش افکارنیوز به نقل از مهر، حسن رنگرز ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: برای اعزام هر تیمی به رقابتها و برنامه های برون مرزی باید فدراسیون آن رشته ورزشی به عنوان بالاترین مرجع تصمیمی گیری در جریان امور باشد که آیا اصلا این اعزام ضرورت دارد یا خیر؟ ضمن اینکه بعد از این اقدامات باید دعوت نامه کشور مقصد ارایه و سپس شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان وارد عمل شود.

وی تصریح کرد: مطمئنا تا زمانی که تمامی جزئیات این سفر اعم از مخارج و هزینه ها، اهداف و کشور مقصد مورد ارزیابی و تایید قرار نگیرد هیچ تیمی قانونا اجازه اعزام را ندارد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در واکنش به این نکته که گویا یک باشگاه خصوصی متولی این اعزام است گفت: حتی اگر باشگاه های خصوصی نیز برای اعزام های برون مرزی اقدام کنند باید در ابتدا این سلسله مراتب طی شود و تمامی جزئیات در شورای برون مرزی وزارت ورزش بررسی شود.

رنگرز ادامه داد: برای هر اعزام برون مرزی باید حداقل از دو ماه قبل تمامی جزئیات و اهداف توسط متولی امر به فدراسیون کشتی و شورای برون مرزی اطلاع داده شود تا این شورا که متشکل از ۳ نفر از معاونین و ۴ مدیرکل وزارت ورزش و همچنین نماینده ای از وزارت امور خارجه است، تمامی جزئیات را مورد بررسی قرار دهند.

وی خاطرنشان کرد: با این توضیحات هنوز هیچ درخواست یا نامه کتبی بطور رسمی به فدراسیون کشتی ارایه نشده و مطمئنا تا زمانی که ما در جریان امور نباشیم، اعزامی صورت نخواهد گرفت. البته این بدان معنا نیست که فدراسیون با سرمایه گذاری باشگاه های خصوصی در کشتی و حتی مهیا کردن زمینه ای برای پشتوانه سازی و سفرهای برون مرزی مخالف است، ‌بلکه ما از این موضوع استقبال می کنیم. مشروط بر اینکه تمامی اقدامات از راه قانونی و چارچوب تعریف شده وزارت ورزش صورت گیرد.

نایب رئیس فدراسیون کشتی در خاتمه وعده داد شخصا به این موضوع رسیدگی کند و اهداف و چگونگی سفر برخی از مربیان و کشتی گیران به امریکا را مورد بررسی قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که فدراسیون کشتی همچنان درگیر مشکلات مالی و مدیریتی است و هر روز حاشیه جدیدی پیرامون این فدراسیون مطرح میشود، تیمی متشکل از آزاد و فرنگیکاران نامدار ایران سفری غیرمنتظره به آمریکا را طراحی کردهاند.