به گزارش افکارنیوز به نقل از نامه، رضا مشحون، مدير سازمان تيمهاي ملي بسكتبال در پاسخ به اظهارات تهديدآميز كاپيتان تيم ملي ميگويد: برای حضور در تیم ملی به هیچ بازيكني التماس نمیکنیم حتی به بازیکنی مانند صمد نيكخواه بهرامي که هر چه دارد از تیم ملی است. این بازیکن آبرو و پول را از کجا آورده است؟ ماشینی که سوار ميشود را از کجا آورده؟ بسکتبال یا خیابان؟

محمود مشحون، رئيس فدراسيون هم در واكنش به اين ماجرا ميگويد: این بازیکن باید دلش با تیم ملی باشد. قرار نیست منت بگذاریم. تیم ملی امتیاز است و یک بازیکن باید به پوشیدن پیراهن ملی افتخار کند