به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، اساسنامه اصلاح شده کمیته ملی المپیک که قرار بود هفته گذشته به IOC ارسال شود پس از یک هفته تاخیر سرانجام روز گذشته ارسال شد.

همچنین قرار است ۳۰ بهمن در مجمع عمومی کمیته ملی المپیک در خصوص مصوبات اصلاحات اساسنامه بحث و گفتوگو شود.