به گزارش افکارنیوز به نقل از فارس، امیر قلعهنویی در پایان تمرین استقلال به سمت محمود فکری و صمد مرفاوی رفت و با آنها احوالپرسی کرد و چند دقیقهای با این مربیان سابق استقلال که زمانی در این تیم فعالیت میکردند خوش و بش کرد.

مرفاوی و فکری اکنون عضو کادر فنی صبای قم هستند و امروز در تمرین استقلال حاضر شدند.