به گزارش افكار به نقل از گل این جنجال ورسوایی اخلاقی همسر ماتئوس، عملا مانع از آن شد که این اسطوره آلمانی به نیمکت مربی گری تیم ملی کامرون برسد. ماتئوس در سمینار استرن در این رابطه گفت:« والدینم از داشتن فرزندی مثل من شرمسارند. زمانی که آنها در شهر کوچکمان به خرید می روند، در کانون توجه همگان قرار می گیرند.» در طول هفته های اخیر خیلی از برنامه های تلویزیونی به ماجرای خیانت همسر ماتئوس به او پرداخته و گزارشهایی را از زندگی شخصی این زوج ارائه می کرد. خیانت لیلیانا به ماتئوس، نه تنها زندگی شخصی اسطوره آلمانی را تحت تاثیر قرار داد، بلکه فعالیت کاری اش را نیز مشکل ساز کرد. ماتئوس اخیرا در گفتگو با جمله ای اعلام کرد :« پست کاری من در کامرون، با بن بست مواجه شد ؛ چرا که همسر رئیس جمهور کامرون که خواهان حضور من برروی نیمکت مربی گری تیم ملی این کشور بود، کاملا متوجه این ماجراها شد.»