به گزاشرافکارنیوز به نقل از فارس،در حالیکه پورکاظمی هزینه فرآیند یک دوپینگ را ۸۰۰ هزار تومان عنوان میکند، رئیس کمیته پزشکی فدراسیون فوتبال آن را در مورد رشته خود ۲ میلیون تومان میداند.

چندی پیش وقتی از لطفعلی پورکاظمی دبیر کل ستاد مبارزه با دوپینگ در مورد هزینه دوپینگ پرسیدیم وی اعلام کرد انجام یک آزمایش دوپینگ از ابتدا تا زمانی که نتیجه از آزمایشگاه کلی می‌آید، با احتساب دلار ۳ هزار تومانی، چیزی بین ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان می‌شود.

با توجه به اینکه فیفا و به تبع آن فدراسیون فوتبال ایران هنوز زیر نظر وادو و نادو نرفته‌اند، در مورد میزان هزینه‌ای که فدراسیون فوتبال برای انجام هر دوپینگ متقبل می‌شود از هاشمیان رئیس کمیته پزشکی فدراسیون سئوال پرسیدیم که وی نیز این رقم را بالغ بر ۲ میلیون تومان دانست.

در این شرایط رقمی بین یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تفاوت بین هزینه فرآیند نمونهگیری در فوتبال و سایر رشته وجود دارد که خیلی جالب به نظر میرسد و باید دید مسئولان دو بخش چه پاسخی در مورد این تناقض دارند.