به گزارش افکارنیوز به نقل از ایسنا، محمد رویانیان درباره فهرست جدید تیم ملی فوتبال گفت: زمانی که پرسپولیس نتیجه نمیگرفت هشت بازیکن ما به تیم ملی دعوت میشدند، اما حالا که تیم نتیجه میگیرد فقط چهار بازیکن دعوت میشوند. این برخورد دوگانه کیروش برای ما مبهم است و جای سوال دارد.

وی ادامه داد: از دعوت شدن چهار بازیکن پرسپولیس تعجب کردم چرا که در اردوهای قبلی و زمانی که تیم نتیجه نمی‌گرفت و به حریفان می‌باخت، ۷-۸ بازیکن پرسپولیس دعوت می‌شدند. زمانی که تیمی نتیجه نمی‌گیرد یعنی عناصر هجومی و دفاعی‌اش عملکرد خوبی نداشته‌اند. بعدها کی‌روش عنوان کرد که نتیجه نگرفتن پرسپولیس باعثشده بازیکنان دچار عدم خودباوری شوند و با روحیه پایین در اردوها شرکت کنند و همین باعثعدم نتیجه‌گیری تیم ملی شده است.

رویانیان گفت: من تعجب می‌کنم حالا که پرسپولیس نتیجه می‌گیرد و کاملا متفاوت بازی می‌کند، چرا تعداد ملی‌پوشان ما به نصف کاهش پیدا می‌کند؟ نتیجه گرفتن تیم یعنی اینکه همان ملی‌پوشانی که قبلا به تیم ملی دعوت می‌شدند عملکرد بهتری داشته‌اند و به طور طبیعی با خودباوری بیشتر و روحیه بهتر می‌توانند در خدمت تیم ملی باشند.

وی افزود: آقای کی‌روش! من برای تصمیم شما احترام قائلم و اعتراضی هم ندارم، اما این برخورد دوگانه شما برای ما جای سوال دارد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه گفت: باید این حق را به ما بدهند که این موضوع را تجزیه و تحلیل کنیم که چرا وقتی پرسپولیس نتیجه می‌گیرد تعداد ملی‌پوشانش کاهش پیدا می‌کند. با این حال ما از تیم ملی حمایت می‌کنیم. بنده سعی می‌کنم با کی‌روش در این رابطه صحبت کنم تا موضوع شفاف شود و نقطه ابهامی باقی نماند. نوری، انصاری‌فرد و حقیقی بازیکنانی بودند که همه فکر می‌کردند به تیم ملی دعوت می‌شوند.

وی گفت: به هر حال تصمیم کیروش برای ما قابل احترام است اما نکتهای که عنوان کردهاند برای ما جای سوال دارد و قابل هضم نیست. حداقل این طور به نظر میرسد که برخورد کیروش منطقی نباشد. با این وجود فعلا نمیخواهم مساله دیگری را مطرح کنم. موارد دیگری هم وجود دارد که به خاطر حفظ آرامش تیم ملی از آنها عبور میکنم. دیگر تا زمانی که این موضوع را با خود کیروش مطرح نکردهام حرفی در این رابطه نمیزنم.