افکارنیوز

_ به گزارش ایسنا، رونالدینیو پس از ازدست دادن ضربه پنالتی برابر انگلیس در بازی دوستانه گفت: واکنش عالی و تاکتیک جو هارت باعثشد تا پنالتی او در بازی برابر انگلیس از دست برود.

رونالدینیو درباره از دست دادن ضربه پنالتی خود در بازی برابر انگلیس گفت: از دست دادن آن پنالتی برای من مهم نیست، اما باید اعتراف کنم که این جو هارت بود که مرا فریب داد و دست مرا خواند.

رونالدینیو ادامه داد: می دانستیم برابر انگلیس بازی سختی داریم، زیرا بازیکنان آنها با توجه به زمان لیگ‌شان در بهترین فرم خود بودند، اما در برزیل لیگ تازه آغاز شده است و بازیکنان زیاد از لحاظ بدنی آماده نبودند برای مثال من در این سال فقط یک بازی انجام دادم.

انگلیس در بازی دوستانه چهارشنبه با گلهای رونی ولمپارد در مقابل تک گل فرد موفق شد بعد از ۲۳ سال برزیل را شکست دهد.