افکارنیوز

_ محمد رویانیان اظهار داشت: آقای شکری مشاور حقوقی باشگاه است، اما صحبت‌های ایشان در مورد پرونده ما با علی دایی موضع باشگاه پرسپولیس نیست.

وی افزود: انشاءالله همه چیز بین باشگاه پرسپولیس و دایی طی صحبت‌هایی که می‌شود حل و فصل خواهد شد. ما اجازه نخواهیم داد مسائل حاشیه‌ای و اینگونه موارد خللی در موضع ایجاد کند و با گفتمان همه چیز را حل خواهیم کرد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: برای پیگیری مطلوبتر و برای ایجاد آرامش بیشتر، از آقای شکری می خواهم به عنوان مشاور حقوقی باشگاه پرسپولیس که زحمات زیادی هم در خصوص پرونده های مختلف هم کشیده، این پرونده را هم با درایت، آرامش و صلح مناسب تری پیگیری کند.