افکار

- براساس اعلام منوچهر پورحسن، رئیس سازمان لیگ و امیدوار حاتمی، رئیس کمیته داوران ناظر و داور اول مسابقه گلگهر سیرجان و بیرگلد ایرانیان که روز چهارشنبه، ۱۱ بهمن در چارچوب رقابتهای لیگ دسته اول که در مرحله پلیآف در سیرجان برگزار شد، به دلیل سهل انگاری و اشتباه تا اطلاع ثانوی از نظارت و قضاوت محروم شدند.