افکار -

کمیته‌ اجرایی کمیته‌ بین‌المللی المپیک، کشتی را از جمع رشته‌های اصلی المپیک ۲۰۲۰ کنار گذاشته و قرار است این رشته در کنار هفت رشته دیگر در نشست بعدی کمیته‌ اجرایی از خود دفاع کنند تا یکی از آنها به المپیک ۲۰۲۰ اضافه شود.

الکساندر کارلین

الکساندر کارلین، قهرمان افسانهای روسیه و دارنده ۱۲ مدال طلای جهان و المپیک، در واکنش به این سوال که آیا کار کشتی تمام است یا شاید به عنوان ورزش بیست و ششم دوباره به المپیک اضافه شود؟ تلویحا به مارتینتی رئیس فعلی فیلا حمله کرد و گفت: شایدهای زیادی وجود دارد. من معتقدم که ما به عنوان رشتهای قدیمی و سنتی المپیک زمینه چنین تصمیمی را به وجود آوردهایم. وقتی ما در ۲۰ سال ۲۵ بار قوانین را تغییر میدهیم، زمینه را برای حذف از المپیک فراهم میکنیم. ما باختیم نه به خاطر محبوبیت رییس فیلا، بلکه به خاطر اثر کارهای او باختیم. موقعیت کشتی را به نقطه جوش رساندند. این برای اولین بار نیست، بلکه در المپیکهای قبلی هم خطر حذف کشتی وجود داشت.