افکار

- پیش از شروع تمرین اعضای تیم منتخب کارگران خوزستان که در مسابقه‌های قهرمانی کشور سوم شدند با قلعه نویی عکس یادگاری گرفتند.

تمرین امروز استقلال ساعت ۱۵ آغاز شد. در ابتدای تمرین امیر قلعه‌نویی به مدت ۵ دقیقه برای بازیکنان صحبت کرد و سپس بازیکنان استقلال زیر نظر حاج قاسم(بدنساز تیم) به مدت ۱۰ دقیقه مشغول نرمش و دویدن شدند. در همین زمان امیر قلعه‌نویی با فرهاد مجیدی به مدت ۵ دقیقه به گفت‌وگو پرداخت که بعد از صحبت‌های او مجیدی هم به جمع سایر بازیکنان پیوست.

در ادامه بازیکنان استقلال در سه گروه به مدت ۲۰ دقیقه به بازی آقاوسط پرداختند. در اواسط تمرین امیر قلعه‌نویی با کادر فنی استقلال به مدت ۱۰ دقیقه به گفت‌وگو پرداخت. همچنین از ابتدای تمرین حمید بابازاده با گلرهای استقلال مشغول تمرین اختصاصی شد.

با گذشت ۴۰ دقیقه از شروع تمرین بازیکنان با نظارت کادر فنی تا پایان تمرین به مرور حرکات ترکیبی، ارسال از جناحین، انتقال سریع توپ از دفاع به حمله و گلزنی پرداختند.

تمرین امروز استقلال غایبی نداشت و بنا به گفته‌های دکتر نوروزی پزشک استقلال، این تیم برای بازی با فجر سپاسی هیچ مصدومی ندارد.

تمرین امروز استقلال که در حضور ۵۰ تماشاگر برگزار شد، ساعت ۱۶:۲۰ به پایان رسید.

در پایان تمرین امروز استقلال امیر قلعهنویی در پاسخ به درخواست خبرنگار ایسنا مبنی بر مصاحبه درباره بازی تیمش برابر فجر سپاسی گفت در حال حاضر تصمیم ندارد تا با رسانهها مصاحبهای داشته باشد.